Opština KulaInvestirajte u Kulu
 
lokacijskedozvolesm
 

Udruženje „Zdravlje i Život” promoviše zdrav način života

Udruženje ,,Zdravlje i Život" započelo je projekat ,,Uživajte zdrav život", koji obuhvata promociju zdravlja sa ciljem otvaranja Kluba zdravlja u Kuli. Opštinska organizacija ovog udruženja je organizovala niz zdravstvenih predavanja sa ciljem da motiviše ljude da promene stil života, a samim tim i da stvore osnove za postizanje i održavanje zdravlja i visokog kvaliteta života.  U toku projekta ,,Uživajte zdrav život" volonteri ovog udruženja su promovisali  zdrav način  žvota i vršili besplatnu proveru zdravlja. Osim predavanja organizovan je likovni konkurs i izložba za decu, dok su horovi OŠ „Petefi brigada” i  OŠ „Isa Bajić” sa đacima muzičke škole, učestvujući na humanitarnom koncertu za Drušvo MNRO ,,Plava Ptica" dali doprinos ovoj akciji.


Investirajte u KuluPitajte Predsednika
Agencija za razvoj opštine Kula


 
 
 
 
Brownfield